Tandvård för äldre

Äldre vuxna bör fortfarande gå regelbundet till tandläkaren för undersökningar och rengöringar, även om de inte längre har sina egna tänder. Tandläkaren kan upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och ge råd om hur man kan bibehålla en god munhälsa.

För äldre vuxna är tandvård viktigt för att bibehålla en god munhälsa och övergripande välbefinnande. Här är några saker att tänka på:

Genom regelbunden tandvård kan vi upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och ge råd om hur man kan bibehålla en god munhälsa.

Har du proteser (som tandproteser eller delproteser), är det viktigt att dessa hålls rena och i gott skick. Regelbunden rengöring och justering av proteser är nödvändigt för att undvika irritation och infektion i tandköttet.

Många äldre vuxna upplever torr mun, vilket kan öka risken för karies och andra tandproblem. Att dricka tillräckligt med vatten och använda salivstimulerande medel kan hjälpa till att lindra torrheten.

En hälsosam kost är viktig för att upprätthålla en god munhälsa. Att undvika för mycket socker och syra samt att äta en balanserad kost med mycket frukt, grönsaker och mejeriprodukter kan bidra till att förebygga karies och andra tandproblem.

Den del sjukdomar och mediciner kan påverka munhälsan. Det är viktigt att vara medveten om dessa effekter och rådfråga oss för att hantera dem på lämpligt sätt.

Genom att ta hand om munhälsan kan du som äldre vuxna bibehålla en god livskvalitet och undvika smärtsamma tandproblem. Att prata med oss om eventuella specifika bekymmer eller behov är alltid en bra idé.

Boka tid här

Ring 08 – 888 200 eller

BOKA TID ONLINE