Prislista

Vi är anslutna till Försäkringskassan. Prislistan innefattar de vanligast förekommande behandlingarna. Vi lämnar kostnadsförslag före behandling.

Våra Priser

Nedan är exempel på våra vanligaste åtgärder och priser:

Undersökning från 1050 kr minus eventuellt bidrag från försäkringskassan.

Lagning från ca 900 kr

Rotfyllning från ca 4700 kr

Tandblekning 3500 kr

Se hela prislistan här (PDF)

Tandvårdsstöd

Du får ett tandvårdsstöd i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget beror på hur gammal du är. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsstöd 24-29 år 600 kr per år (1200 kr under två år).

Tandvårdsstöd 30-64 år 300 kr per år (600 kr under två år).

Tandvårdsstöd 65+ 600 kr per år (1200 kr under två år).

Kosmetisk tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsersättning

Ett skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50% ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85% ersättning.